სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც მოდაშია

სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც მოდაშია

სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც მოდაშია

ჩვენისთანა ქველმოქმედი

განა არის სადმე ერი?

სპონსორობით,

ივენთებით

მორთული და მშვენიერი;

გულმხურვალე,

ხელგაშლილი,

ქედდრეკილი, მადლიერი;

აქტიური

მოქალაქე,

რიგიანი, წესიერი;

ყოვლად მთმენი,

ვით სპორტსმენი,

მორბენალი, ღონიერი.

 

ჩვენისთანა ქველმოქმედი

განა არის სადმე ერი?!

ყველა ქული,

სუფთა გულით,

გულჩვილი და ლმობიერი;

თავმდაბალი,

სულ დამტკბარი,

პირს ლაგამი ზომიერი;

არრას მთქმელი,

არ მკვეხნელი,

ჭკვადამჯდარი, გულხმიერი;

მცირე, დიდი –

ყველა სხვისი

დამხმარე, გულისხმიერი.

 

ჩვენისთანა ქველმოქმედი

განა არის სადმე ერი?!

მტვერწაყრილი,

თავდახრილი,

ყოვლად უხვი, უხვიერი!

უბრალონი,

უშუალონი,

ვითა ბერი გაბრიელი;

უპრობლემო

ლაითები,

მზრუნველები და ძლიერნი;

არრის მქონე,

და გამცემნი,

სწრაფები და მყისიერნი.

 

ჩვენისთანა ქველმოქმედი

კიდევ არის სადმე ერი?