როგორ გადადის მსოფლიო მუშაობის ჰიბრიდულ მოდელზე

როგორ გადადის მსოფლიო მუშაობის ჰიბრიდულ მოდელზე

2021-მა წელმა დაგვანახა, რომ პანდემიის დასასრული ჯერ კიდევ არ არის ჩვენი მსოფლიოს დღის წესრიგში და ჩვენ – ადამიანებიც ვცდილობთ მას შეძლებისდაგვარად მოვერგოთ.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში წლის დასაწყისში კომპანიებმა დაიწყეს ახალ, „ჰიბრიდულ“ მუშაობის სტილზე გადასვლა, რაც გულისხმობს თანამშრომლების ნდობის მოპოვებას, ჯანმრთელი და მეტად ჩართული გარემოს შექმნის გზით.

რა არის ჰიბრიდული მოდელი და როგორ მუშაობს ის?

როგორც სახელიდან ჩანს, ჰიბრიდული მოდელი არის ონლაინ და ოფისიდან მუშაობის ნაზავი, რომელიც ფოკუსირდება „სწორ დროს სწორი საქმის“ გაკეთებაზე.

ეს არის ცვალებადი სისტემა და კონცეფცია ანუ არ არსებობს ერთი კონკრეტული გზა და ნაბიჯი, რომელსაც გავყვებით. ჰიბრიდულ მოდელს კომპანიები თავიანთი თანამშრომლების უკუკავშირისა და საჭიროებების მიხედვით აყალიბებენ.

არსებობს უკვე ადაპტირებული მოდელები, მაგალითად:

ონლაინ მოდელი – ოფისის თანამშრომლების 100% მუშაობს ონლაინ და ყველა ტიპის შეხვედრა ხორციელდება დისტანციურად.

ოფისი პერიოდულად – ეს მოდელი დაფუძნებულია მაქსიმალურად ონლაინ მუშაობაზე, თუმცა გარკვეული შეხვედრები კვლავ პირდაპირ ოფისში გადმოინაცვლებს. მოდელი კარგი არჩევანია სოციალური მოტივაციის ასამაღლებლად.

ოფისის მოდელი – ტექნიკურად ორგანიზაცია ამ მოდელში თანამშრომელბს აძლევს ონლაინ მუშაობის საშუალებას, თუმცა მენეჯმენტისთვის მისაღები ოფისიდან მუშაობაა.

წინა წელს განხორციელებული მრავალი ცვლილებისა და თანამშრომლების სამუშაო ადგილის ადაპტაციის დონის გათვალისწინებით, კომპანიების ლიდერებმა აუცილებელია გაითვალისწინონ შემდეგი ფაქტორები, რათა ჰიბრიდულ მოდელზე გადასვლა თანამშრომლებისთვის მარტივად განხორციელდეს.

ღია, გამჭირვალე, და ეფექტური კომუნიკაცია ლიდერების მხრიდან:

ხუთ დღიანი ოფისის კვირები წარსულს ჩაბარდა. თუ გსურთ ჰიბრიდულ მოდელზე გადახვიდეთ, აუცილებელია თანამშრომლებთან მუდმივი კომუნიკაცია.

ჩაატარეთ რეგულარული შეხვედრები.

 • აუცილებელია ყოველკვირეული შეხვედრები კვირის პრიორიტეტების განსასაზღვრად.

წაახალისეთ უკუკავშირი.

 • აუცილებლად დაუთმეთ დრო უკუკავშირის მიღებას. სთხოვეთ მენეჯერებს ჩაატარონ 1:1-ზე შეხვედრები გუნდის წევრებთან. (პირისპირ, ვიდეოქოლით, ან სატელეფონო ზარის მეშვეობით).

შეინარჩუნეთ ეფექტური კომუნიკაცია.

 • შექმენით ან განავითარეთ არსებული საკომუნიკაციო არხები იმისათვის, რომ გაავრცელოთ კომპანიის სიახლეები, ცვლილებები, ტრენინგების შეთავაზებები
 • შეახსენეთ თანამშრომლებს სხვადასხვა სახის აუცილებელი ინფორმაცია და უზრუნველყავით მენეჯმენტთან მარტივი კავშირის შესაძლებლობით.

სამართლიანობა და ჩართულობა ონლაინ და ოფისში მომუშავე თანამშრომლებისთვის

წარმატებისთვის აუცილებელია გავიგოთ რა სურს თითოეულ თანამშრომელს იმისათვის, რომ კომპანიაში გადაწყვეტილებები სამართლიანად მივიღოთ.

შემდეგი პუნქტები დაგეხმარებათ, არსებული სიტუაციის გადახედვასა და იმ აქტივობების დაგეგმვაში, რომელსაც თანამშრომელთა მიმართ გაატარებთ.

დააბანდეთ სწავლასა და განვითარებაში.

 • კომპანია Salesforce-ის მიხედვით, მსოფლიოს მასშტაბით პანდემიის დაწყებიდან მომუშავეთა 59%-ს ნაკლები წვდომა ჰქონდა სასწავლო პროგრამებთან და მასალებთან, რომლებსაც როგორც წესი დამსაქმებლები აფინანსებდნენ.
 • აწარმოეთ გამოკითხვები, რის მიხედვითაც გაარკვევთ როგორ სურთ თქვენს თანამშრომლებს განვითარება. გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია და მიეცით საშუალება შეიძინონ ახალი უნარები.
 • მოაწყვეთ შიდა ვებინარები, რათა თანამშრომლებმა გაცვალონ თავიანთი ცოდნა, დაუფინანსეთ მათ სხვადასხვა ონლაინ კურსები.

უზრუნველყავით ინფორმაციის, სიახლეებისა და რესურსების ხელმისაწვდომობა

 • გააზიარეთ ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმეილის საშუალებით და სთხოვეთ მენეჯერებს მაქსიმალურად ჩართონ ონლაინ მომუშავე თანამშრომლები კომპანიაში მიმდინარე პროცესებში.
 • გააციფრულეთ თქვენი ბიზნესპროცესები, რადგან ონლაინ და ოფლაინ თანამშრომლებისთვის თანაბრად აუცილებელია დოკუმენტებზე მუდმივი წვდომა.

კულტურა

ამდენ ცვლილებასთან ერთად, ორგანიზაციის კულტურა პრიორიტეტულობას კარგავს. თუმცა კულტურის შენარჩუნება ასეთ დროს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. შემდეგი სტრატეგიების საშუალებით შეძლებთ კულტურის შენარჩუნებას.

განსაზღვრე.

 • მიჰყევით თქვენს მისიას, ხედვას, ღირებულებებსა და მიზანს, რომელიც თქვენს კულტურას აძლიერებს.
 • დარწმუნდით, რომ თქვენი გარე კომუნიკაცია ემთხვევა იმას, რასაც შიგნით ახორციელებთ.
 • თანამშრომლები მიეჩვივნენ მეტ ემპათიასა და მოქნილობას, პანდემიისგან გამოწვეული რუტინის ცვლილებისა და ტრაგედიების ფონზე. გააცნობიერეთ მათი პასუხისმგებლობები, რომელიც შესაძლოა გაუჩნდეთ სამსახურს გარეთ.
 • მოუწოდეთ მენეჯერებს რეგულარულად გამოკითხონ თანამშრომლების ჯანმრთელობის საკითხები და საჭიროებები.

იმ დროს, როცა თანამშრომლები დამსაქმებლებისგან უფრო მეტს მოელიან, მნიშვნელოვანია მენეჯმენტმა იპოვოს და განახორციელოს ისეთი გადაწყვეტები, რომელიც თანამშრომლებისთვის ხელსაყრელ გარემოს შექმნის.