ჰიბრიდული მოდელი

14/12/2021

ცვლილებების მართვა

იმისთვის რომ კომპანიამ გარემოსთან ადაპტაცია შეძლოს, მუდმივად უნდა ახდენდეს ტენდენციებზე დაკვირვებასა და ანალიზს. დინამიური შესაძლებლობების შექმნა დამოკიდებულია სიტუაციის ადეკვატურ შეფასებასა და ამ შეფასების შესაბამისად დაგეგმილ და […]
16/08/2021

როგორ გადადის მსოფლიო მუშაობის ჰიბრიდულ მოდელზე

2021-მა წელმა დაგვანახა, რომ პანდემიის დასასრული ჯერ კიდევ არ არის ჩვენი მსოფლიოს დღის წესრიგში და ჩვენ – ადამიანებიც ვცდილობთ მას შეძლებისდაგვარად მოვერგოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წლის […]