დევიდ შრიგლის შემოქმედება

დევიდ შრიგლის შემოქმედება

David Shrigley შემოქმედება

მინდა David Shrigley -ს  შემოქმედება  ვალაპარაკო ჩემი სახელით,  იმედია არ მიწყენს. რეალისტია და გამიგებს.
როცა გგონია რომ მსგავსი აზრები მარტო შენს თავშია და მერე აღმოაჩენ მას სხვა სივრცეში.
ყველა ადამიანი ხომ ინდივიდია საერთო საწყისით?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14