ტურიზმის მარკეტინგი

ტურიზმის მარკეტინგი

ბოლო ათწლეულის მანძილზე ტურიზმი გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა და ყველაზე განვითარებადი სექტორია, რომელშიც იზრდება ჩართული ორგანიზაციებისა და დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. საქართველოში ტურიზმი ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი სეგმენტი გახდა, რომელსაც განვითარების უდიდესი პოტენციალი გააჩნია.

ჯეპრას გუნდი დაგეხმარებათ:

  • ტურისტული და საკურორტო პოტენციალის ათვისებასა და ტურისტების მოზიდვაში
  • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტურისტული სერვისების განვითარებაში დაინტერესებული ბიზნეს და საჯარო ორგანიზაციებისთვის

ტურიზმის მარკეტინგი – პროდუქტები

  • ტურიზმის ბაზრის კვლევა
  • ტურიზმის მარკეტინგის სტრატეგია
  • ტურისტული პროდუქტების/სერვისების კონცეფცია
  • ტურისტული ადგილმდებარეობის ბრენდინგი
  • ტურისტების მოზიდვის კამპანიები