თანამშრომელთა ჩართულობა

თანამშრომელთა ჩართულობა

თანამშრომლები კომპანიების ელჩები არიან, თქვენი წარმომადგენლები ფართო აუდიტორიასთან. მათ უნდა ესმოდეთ და სჯეროდეთ საკუთარი კომპანიის და ზრუნავდნენ ბრენდის რეპუტაციასა და იმიჯზე როგორც შიდა, ასევე გარე სამიზნე ჯგუფებთან კომუნიკაციის პროცესში.

კომპანიის საქმიანობაში თანამშრომლების ჩართულობას სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით კი  ცვლილებების მიმდინარეობისას,  როცა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამშრომელთა მხარდაჭერა ცვლილებების წარმატებით განხორციელების საფუძველია.

ჯეპრამ შეიმუშავა სპეციალური პროგრამები, რომელიც დაგეხმარებათ თანამშრომლებთან შიდა კომუნიკაციის გამართვასა და ბრენდის რეპუტაციულ გაძლიერებაში.

ჯეპრას შიდა კომუნიკაციის ჯგუფთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

  • დანერგოთ ახალი ბიზნეს სტრატეგია;
  • წარმატებით გააზიაროთ ახალი ორგანიზაციული ღირებულებები და უზრუნველყოთ ცვლილებების მხარდაჭერა;
  • აღმოაჩინოთ და განავითაროთ ბრენდის ელჩები ორგანიზაციის შიგნით;
  • აღჭურვოთ თანამშრომლები მიმდინარე ცვლილებების შინაარსის  მომხმარებლებისათვის გადაცემის საჭირო ცოდნითა და სულისკვეთებით;
  • უკეთ გაიგოთ თანამშრომლების სურვილები, მისწრაფებები და მიზნები;
  • გააძლიეროთ მათი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები;
  • დაგეგმოთ და განახორციელოთ ბრენდის შიდა და კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის კამპანიები და ღონისძიებები;

ჩვენ გეხმარებით მართოთ რეპუტაცია და ბრენდის კომუნიკაციები თქვენ ორგანიზაციაში.