სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი

სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი

სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების როლი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია საზოგადოებრივი პროცესების უკეთესად წარმართვასა და პოზიტიურად განვითარებაში.

  • ჩვენ მხარს ვუჭერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციებს აწარმოონ აქტუალური საკითხების კომუნიკაცია და მოახდინონ საზოგადოების ჩართულობა პრობლემების აქტუალიზაციასა და მოგვარებაში;
  • ჩვენ ვეხმარებით სამოქალაქო სექტორს, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობითა და მხარდამჭერების დახმარებით, მნიშვნელოვანი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებასა და საინფორმაციო სივრცეში გააქტიურებაში 

სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი – პროდუქტები

  • საჭიროებათა კვლევის ანგარიში
  • ქცევის შეცვლის კამპანიები
  • ცნობიერების ამაღლების კამპანიები
  • მოხალისეთა მობილიზაციის კამპანიები
  • ადვოკატობის სტრატეგია
  • ადვოკატობის კამპანიები