სამომხმარებლო პიარი

სამომხმარებლო პიარი

ციფრული და სოციალური მედიის შესაძლებლობებმა ახალი მარკეტინგული პარადიგმები დაამკვიდრა. მენეჯმენტის ტრადიციული მიდგომები თანამფლობელობის მოდელით იცვლება,  სადაც მომხმარებელი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მონაწილე ხდება და ზემოქმედებს ბრენდზე.

კომუნიკაციის პროცესების სამართავად საჭირო ხდება მომხმარებელსა და ბრენდს შორის მჭიდრო და ემოციური კავშირის დამყარება.  სამომხმარებლო პიარის ძირითადი ამოცანებია სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებისა და სურვილების შესწავლა-ანალიზი, მასზე დაყრდობით ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება, კონტენტის სწორად შერჩევა და კამპანიების მართვა, რათა შედგეს ორმხრივი კომუნიკაცია – მომხმარებელმა მიიღოს ინფორმაცია, რაც მასში ძლიერ და დადებით ასოციაციებს გამოიწვევს და გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგებს.

ჯეპრას გუნდთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

  • გაეცნოთ და შეისწავლოთ მომხმარებლის საჭიროებები
  • შეიმუშავოთ საკომუნიკაციო სტრატეგია და მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ მომხმარებელზე მორგებული გზავნილები
  • დაგეგმოთ და მართოთ კრეატიული კამპანიები
  • შექმნათ გაზიარებადი და რეზონანსული კონტენტი სოციალურ მედიაში
  • შეარჩიოთ კეთილი ნების ელჩები
  • ჩამოაყალიბოთ მეგობრული ურთიერთობები მედიასთან და ბლოგერებთან