რეპუტაციის მართვა

რეპუტაციის მართვა

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის მთავარი სამიზნე, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზაციების, სოციალური ჯგუფებისა და ინდივიდების მდგრადი განვითარების საკომუნიკაციო მხარდაჭერას, რეპუტაცია და მისი ფორმირებისა და გაძლიერების მიმართულებით წარმოებული კომუნიკაციაა.

დღევანდელ ცვალებად და წინააღმდეგობებით სავსე გლობალურ გარემოში და ლოკალურ ბაზრებზე, მყარი და პოზიტიური რეპუტაცია, სტაბილური დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ინსტრუმენტია.

  • ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს კონსულტაციასა და მხარდაჭერას, სწორედ მყარი და დადებითი რეპუტაციის შექმნასა და განვითარებას ემსახურება.
  • რეპუტაციის მართვის კუთხით, ჩვენი საქმიანობა მოიცავს სიტუაციის ანალიზს, არსებული ვითარების კვლევას, სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის დამოკიდებულებისა და კეთილგანწყობის ხარისხის გაზომვას და სპეციფიკური, სტრატეგიული პროექტების რეალიზაციას, რაც მიმართულია რეპუტაციის დაცვისა და გაძლიერებისაკენ.

რეპუტაციის მართვა – პროდუქტები

  • რეპუტაციის კვლევა
  • რეპუტაციის განვითარების სტრატეგია
  • რეპუტაციის გაძლიერების კამპანიები