ინვესტორთა მხარდაჭერა

ინვესტორთა მხარდაჭერა

თითოეული ქვეყანა სპეციფიკურია მისი საინვესტიციო გარემოს, მთავრობასთან ურთიერთობის და ბიზნეს პროცესების წარმართვის კუთხით. ინვესტორებთან ურთიერთობა არის სერვისი, რაც  მოიცავს ადგილობრივ ბაზარზე საერთაშორისო ინვესტორთათვის კომპლექსურ საკომუნიკაციო მხარდაჭერას.

საერთაშორისო ინვესტორებს ჯეპრას კომპეტენტური გუნდი სთავაზობს შემდეგი მიმართულების დაგეგმვა-განცორციელებას:

  • საინვესტიციო გარემოს ანალიზი
  • მთავრობასთან ურთიერთობა
  • B2B ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
  • B2G ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
  • საინფორმაციო პლატფორმების ადაპტირება ადგილობრივი ბაზრისთვის
  • საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების კომუნიკაცია

თქვენ გაქვთ საშუალება, მიიღოთ საკომუნიკაციო მხარდაჭერა ახალ ბაზარზე ეფექტურად დამკვიდრებისთვის იმ მიზნის მისაღწევად, რასაც თქვენს მიერ გაწეული ინვესტიცია ემსახურება.