ახალი ბიზნეს-მიმართულებების შექმნა

ახალი ბიზნეს-მიმართულებების შექმნა

პროდუქტის ან სერვისის განვითარების და გაუმჯობესების პროცესში რთულია ახალი იდეების გენერირება. ასეთ დროს შემოქმედებითი აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის უნარი მნიშვნელოვანია, რათა პროცესის მართვა მოხდეს ინოვაციური მეთოდით და მოიშალოს კრეატიულობის შემზღუდავი ყველა ბარიერი.

უკვე არსებული ბიზნესებისთვის თუ დამწყები სტარტაპებისთვის  ჯეპრაში შევიმუშავებთ ახალი ბიზნეს-მიმართულებების ჩამოყალიბების უნიკალური მეთოდოლოგიების ნაკრები.

ჩვენ ვმართავთ პროცესს, ხოლო ახალი პროდუქტი თუ სერვისი იქმნება თქვენი გუნდის მიერ იმ გამოცდილებასა თუ ხედვაზე დაყრდნობით, რომელიც წლების განმავლობაში დაგროვდა თქვენს ორგანიზაციაში.

ჯეპრას გუნდი დაგეხმარებათ:

  • შეცვალოთ, მოახდინოთ კომბინირება / ადაპტირება / მოდიფიცირება, ჩაანაცვლოთ, გააუქმოთ ან სხვა გამოყენება მოიფიქროთ არსებული პროდუქტებისა და სერვისებისთვის;
  • გააერთიანოთ ინოვაციური იდეები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ახალი პროდუქტისა თუ ტექნოლოგიის შექმნა;
  • გააუმჯობესოთ პროდუქტი/სერვისი უკეთესი შედეგების მისაღებად;
  • შეცვალოთ პროცესი იმგვარად, რომ მიიღოთ ინოვაციური შესაძლებლობები და გადაჭრათ პრობლემები.
  • განსაზღვროთ როგორ მოაგვაროთ პრობლემა არსებული პროდუქტით;
  • გამოავლინოთ პროცესის ის ნაკლოვანებები, რომელთა აღმოფხვრაც გააუმჯობესებს არსებულ პროდუქტსა და სერვისს.