6 აგვისტო, ჰიროსიმა

6 აგვისტო, ჰიროსიმა

ჰიროსიმა

ალბათ, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ მოვლენა, რომელიც 70 წლის წინ მოხდა.

თუმცა, სენტიმენტალური პოსტიც, ალბათ, უადგილო იქნებოდა.

ამიტომ, იყოს ეს ერთი მშვენიერი სიმღერა და კლიპი, რომელიც მთელ ფილმს უდრის.

დიდი ერის დიდი დანაშაული, დანაშაულის გრძნობა, ათას მზეზე უფრო კაშკაშა სახით მოვლენილი დიდი სასჯელი, დიდი ტკივილი და სასოწარკვეთა.

https://www.youtube.com/watch?v=xXiSNWImhw0