რუსუდან უსტიაშვილი

22/08/2022

განათლების სექტორს შეუძლია პიარის სარგებლის მიღება მრავალი გზით – იმიჯის შექმნიდან ღონისძიების ორგანიზებამდე

განათლებული საზოგადოების ყოლა ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს, ვინაიდან სწორედ ადამიანური რესურსები წარმოადგენს მთავარ მწარმოებლურ ძალას, რაც ეკონომიკური ზრდის განმაპირობებელია. მიუხედავად ბოლო წლების მნიშვნელოვანი მიღწევებისა, […]