მთავრობასთან ურთიერთობა

11/02/2019

მთავრობასთან ურთიერთობა

სახელისუფლებლო ორგანოები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მიმდინარე პროცესების, განვითარების ძირითადი ვექტორებისა და აქტუალური პოლიტიკის, ასევე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის, საინვესტიციო და სოციალური ურთიერთობების განსაზღვრასა და ფორმირებაში. ჩვენ ვეხმარებით […]