მონაცემთა ვიზუალიზაცია

18/02/2019

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

ჩვენ კვალდაკვალ მივყვებით ტრენდებს. მონაცემთა ვიზუალიზაცია არის პროდუქტი, რომელიც, რიგ შემთხვევებში, გაცილებით ეფექტურად აწვდის მიზნობრივ ჯგუფებს ინფორმაციას, ვიდრე ზეპირი ან ვერბალური კომუნიკაცია. ინფოგრაფიკები და მონაცემთა სხვა […]