კრიტიკა

26/03/2015

გამოაფხიზლე საკუთარი ინტელექტი

კრიტიკული აზროვნება, რომელიც ხელს უწყობს დამოუკიდებელ აზროვნებას, არის უნარი, ვიფიქროთ ნათლად და რაციონალურად. კრიტიკული აზროვნება შეიძლება განიმარტოს როგორც ზრუნვა საკუთარ აზროვნებაზე. ეს არის გარემოს ობიექტური შეფასების […]