ინოვაციური ბიზნესმოდელი

18/02/2019

ინოვაციური ბიზნესმოდელი

მსოფლიოში მიმდინარე ცვლილებები ფუნდამენტური და ინოვაციურია. იცვლება როგორც გარემო, ასევე აქამდე აპრობირებული სტრატეგიები და მეთოდოლოგიები, რომელიც აქამდე იდეალური და შეუცვლელი ჩანდა. კონკურენციის ახალი ფაქტორები, კომპანიებს უბიძგებს, […]