ინფორმაციის გაცვლის პროცესის სისტემატიზაცია

14/12/2021

შიდა კომუნიკაციის ტრენდები COVID-19 ის კვალდაკვალ

კოვიდ პანდემიამ ცვლილებების მენეჯმენტი გამოიწვია ბიზნესებში. პროცესი რიგ კომპანიებში თავისთავად მოხდა, ზოგმა ორგანიზაციამ კი ცვლილებების მართვა სტრატეგიულად აწარმოა.  მათ, ვინც ფრაგმენტულ ქმედებებად დატოვეს კოვიდის თანმხლები ცვლილებები, […]