დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა

18/02/2019

დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა და რუკის მომზადება

დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა წარმოადგენს მათი გავლენის და ინტერესის მიხედვით შეფასების მექანიზმს. რაც უფრო მაღალია ჩართული მხარეების გავლენა და ინტერესი, მით უფრო მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი მოთამაშეები არიან […]