ადვოკატირება

14/12/2021

ადვოკატირების კამპანია – ჩვენ ანუ პიარ სპეციალსიტები რას ვაკეთებთ ამისთვის?

კლიენტის დარწმუნება და შემდეგ მისი ინტერესების ლობირება – ჩვენი ანუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს სპეციალისტების სამუშაო პროცესის ერთ-ერთ ძირითადი ნაწილია. დარწმუნება, რადგან ზოგჯერ მათ არ ესმით თუ […]