მოდა

18/02/2015

მოდა, კულტურული მემკვიდრეობა და პიარი – დავინახოთ კავშირი

ბოლო დროს ახალმა ტენდენციამ იჩინა თავი – მსოფლიოში ცნობილი მოდის სახლებისთვის მნიშვნელოვანი ხდება კულტურული მემკვიდრეობა და მისი დაფინანსებისა თუ გადარჩენის საკითხი. ამის თვალნათელი მაგალითი არის იტალია, […]