ზღაპარი იყო.. თუ არ იყო?

ზღაპარი იყო.. თუ არ იყო?

ზღაპარი იყო.. თუ არ იყო?