კრავთა დუმილი

ცხვარი ადამიანის ტყავში ანუ წესრიგი კრავთა დუმილის სანაცვლოდ

ცხვარი ადამიანის ტყავში ანუ წესრიგი კრავთა დუმილის სანაცვლოდ