ვინ ვარ, ვინ მინდა ვიყო, როგორ გავხდე ის?!

ვინ ვარ, ვინ მინდა ვიყო, როგორ გავხდე ის?!

ვინ ვარ, ვინ მინდა ვიყო, როგორ გავხდე ის?!