რძოლა, როგორც ასეთი, გენიალური მოვლენაა – შეიძლება, ზოგ შემთხვევაში, საშიში და ტრაგიკული, მაგრამ, ამავდროულად, საჭირო და აზარტულიც.

რძოლა, როგორც ასეთი, გენიალური მოვლენაა - შეიძლება, ზოგ შემთხვევაში, საშიში და ტრაგიკული, მაგრამ, ამავდროულად, საჭირო და აზარტულიც.

რძოლა, როგორც ასეთი, გენიალური მოვლენაა – შეიძლება, ზოგ შემთხვევაში, საშიში და ტრაგიკული, მაგრამ, ამავდროულად, საჭირო და აზარტულიც.