რაც შეეხება პოლისებს/გაიდლაინებს, აღმოჩნდა რომ 34% ზოგადი გაიდლაინებით ახდენს თანამშრომელთა არასამსახურეობრივ, ზოგადად, ონლაინ ქცევის კონტროლს, ხოლო 10% კომპანიებისა ამბობს, რომ სწორედ სოციალურ ქსელში თანამშრომელთა ქცევის ფორმირებისთვის სპეციალური რეგულაციებით და პოლიტიკით ხელმძღვანელობენ. მოსალოდნელია, რომ საქართველოშიც (და ამას რამდენიმე კომპანიის გეგმის გათვალისწინებით ვამბობ), 2015 წელი გახდეს დიდი კორპორაციებისთვის ახალი გაიდლაინების დანერგვის წელი, როგორც ერთგვარი ტრენდი, რაგდან თითოეული თანამშრომლის სოციალური ქცევა პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება მათი ორგანიზაციის იმიჯს, წარმატებას, თუ წარუმატებლობას. მე ჩემი ხედვა მოგაწოდეთ, თუმცა მივლენ თუ არა კომპანიები საქართველოში ამგვარი გაიდლაინების შექმნამდე, ამას დრო გვიჩვენებს… მანამდე კი უბრალოდ ეცადეთ, მოახდინოთ თქვენი თავის პოზიციონირება სათანადოდ, მითუმეტეს, თუ დასაქმებული ხართ კომპანიაში, რომლის იმიჯზეც თქვენი ქცევა აისახება.

რაც შეეხება პოლისებს/გაიდლაინებს, აღმოჩნდა რომ 34% ზოგადი გაიდლაინებით ახდენს თანამშრომელთა არასამსახურეობრივ, ზოგადად, ონლაინ ქცევის კონტროლს, ხოლო 10% კომპანიებისა ამბობს, რომ სწორედ სოციალურ ქსელში თანამშრომელთა ქცევის ფორმირებისთვის სპეციალური რეგულაციებით და პოლიტიკით ხელმძღვანელობენ. მოსალოდნელია, რომ საქართველოშიც (და ამას რამდენიმე კომპანიის გეგმის გათვალისწინებით ვამბობ), 2015 წელი გახდეს დიდი კორპორაციებისთვის ახალი გაიდლაინების დანერგვის წელი, როგორც ერთგვარი ტრენდი, რაგდან თითოეული თანამშრომლის სოციალური ქცევა პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება მათი ორგანიზაციის იმიჯს, წარმატებას, თუ წარუმატებლობას. მე ჩემი ხედვა მოგაწოდეთ, თუმცა მივლენ თუ არა კომპანიები საქართველოში ამგვარი გაიდლაინების შექმნამდე, ამას დრო გვიჩვენებს... მანამდე კი უბრალოდ ეცადეთ, მოახდინოთ თქვენი თავის პოზიციონირება სათანადოდ, მითუმეტეს, თუ დასაქმებული ხართ კომპანიაში, რომლის იმიჯზეც თქვენი ქცევა აისახება.

რაც შეეხება პოლისებს/გაიდლაინებს, აღმოჩნდა რომ 34% ზოგადი გაიდლაინებით ახდენს თანამშრომელთა არასამსახურეობრივ, ზოგადად, ონლაინ ქცევის კონტროლს, ხოლო 10% კომპანიებისა ამბობს, რომ სწორედ სოციალურ ქსელში თანამშრომელთა ქცევის ფორმირებისთვის სპეციალური რეგულაციებით და პოლიტიკით ხელმძღვანელობენ.
მოსალოდნელია, რომ საქართველოშიც (და ამას რამდენიმე კომპანიის გეგმის გათვალისწინებით ვამბობ), 2015 წელი გახდეს დიდი კორპორაციებისთვის ახალი გაიდლაინების დანერგვის წელი, როგორც ერთგვარი ტრენდი, რაგდან თითოეული თანამშრომლის სოციალური ქცევა პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება მათი ორგანიზაციის იმიჯს, წარმატებას, თუ წარუმატებლობას.
მე ჩემი ხედვა მოგაწოდეთ, თუმცა მივლენ თუ არა კომპანიები საქართველოში ამგვარი გაიდლაინების შექმნამდე, ამას დრო გვიჩვენებს… მანამდე კი უბრალოდ ეცადეთ, მოახდინოთ თქვენი თავის პოზიციონირება სათანადოდ, მითუმეტეს, თუ დასაქმებული ხართ კომპანიაში, რომლის იმიჯზეც თქვენი ქცევა აისახება.