სულ ერთი

29/10/2015

როცა გგონია, რომ ყველაფერი „სულერთია“, თურმე ყველაფერი „სულ ერთი“ ყოფილა…

  აუცილებლად მოვა ის დრო, როცა „სულერთსა“ და „სულ ერთს“ შორის მსგავსებასა და განსხვავებას აღმოაჩენ… აი, სწორედ  მაშინ, ეს ყველაფერი „სულერ ერთი“ კი არა, სულერთი იქნება! […]