ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისები

18/02/2019

ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისები

ფინანსური სექტორის განვითარებასა და წარმატებაზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენს სამიზნე ჯგუფებთან სწორი, დროული და სისტემური კომუნიკაცია. ფინანსური სექტორის გარემოსა და აუდიტორიის შესწავლა, მედია და საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე მუშაობა, […]