დამარცხება

19/03/2015

ვაშლი ჩვენს ყოველდღიურობაში

ბრძოლა, როგორც ასეთი, გენიალური მოვლენაა. ძირითადად კარგთან არაფერთან ასოცირდება, მაგრამ ძალიან საჭირო რამაა. პირობითად, ბრძოლის ორი კატეგორია არსებობს – „სისხლიანი“ და „უსისხლო“. კიდევ არის ქვეკატეგორიები, აღარ ჩავუღმავდები. […]