ბიოგრაფია

11/03/2015

გაყალბებული ბიოგრაფია

კანდიდატთა ბიოგრაფიაში, კომპანიები ითხოვენ ინგლისურს, რუსულს, საოფისე პროგრამების ცოდნას და ა.შ… დამსაქმებლის უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს კანდიდატის გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებს. უმაღლესი განათლება, სამუშაო ბიოგრაფია, სპეციალიზებული კურსები, ტრენინგები და ა.შ. […]