შრომა აკეთილშობილებს [?]

შრომა აკეთილშობილებს [?]

შრომა აკეთილშობილებს [?]