და ბოლოს, საკუთარ თავთან საუბარი ისე ნუ გაგიტაცებთ, რომ სხვებთან დიალოგი დაგავიწყოთ. აქაც, ისევე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა 

და ბოლოს, საკუთარ თავთან საუბარი ისე ნუ გაგიტაცებთ, რომ სხვებთან დიალოგი დაგავიწყოთ. აქაც, ისევე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა 

და ბოლოს, საკუთარ თავთან საუბარი ისე ნუ გაგიტაცებთ, რომ სხვებთან დიალოგი დაგავიწყოთ. აქაც, ისევე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა 