როცა გგონია, რომ ყველაფერი „სულერთია“, თურმე ყველაფერი „სულ ერთი“ ყოფილა…

როცა გგონია, რომ ყველაფერი „სულერთია“, თურმე ყველაფერი „სულ ერთი“ ყოფილა...

როცა გგონია, რომ ყველაფერი „სულერთია“, თურმე ყველაფერი „სულ ერთი“ ყოფილა…