მე, იტალია, ფეხბურთი, მსაჯური ლოგიკა და… სიყვარული