კიდევ ერთი მაგალითი, თუ როგორ არ უნდა მოვიქცეთ PR კრიზისის დროს