გვქონდა თუ არა სასახლეები?

გვქონდა თუ არა სასახლეები?

გვქონდა თუ არა სასახლეები?