ჩვენ ვფლანგავთ დროს…და ვერ გადავცურავთ ზღვას!

ჩვენ ვფლანგავთ დროს...და ვერ გადავცურავთ ზღვას!

ჩვენ ვფლანგავთ დროს…და ვერ გადავცურავთ ზღვას!