პარასკევი
დეკ272014

მონაცემები – წარმატების გარანტირებული ფორმულა თუ პოტენციალი

24

მონაცემების შეგროვება და სათანადო დახარისხება მნიშვნელოვანი ეტაპია სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში. დაგეგმილი სამუშაოების წარმატება მეტწილად დამოკიდებულია მონაცემთა ხარისხსა და აკურატულობაზე, რომელთაც ვიყენებთ გადაწყვეტილებების მიღებისას. მოუწესრიგებელმა და მოძველებულმა მონაცემებმა, ინფორმაციულმა გეპმა და ცუდად დახარისხებულმა მონაცემებმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს რელევანტურ, დროულ და ორმხრივ კომუნიკაციას, დააკნინოს კლიენტების ლოიალურობის ზრდისკენ მიმართული ძალისხმევა და დააზიანოს გაყიდვები. „ცუდი“ […]

დაწვრილებით...

საუკეთესო სტატიები