ორშაბათი
სექ272017

მოლაპარაკების ხელოვნება

მოლაპარაკებების ხელოვნება

მოლაპარაკების ხელოვნება არის გზა, რომლის მეშვეობითაც ორი მხარე, პოულობს კომპრომისს და ყოველგვარი დაძაბულობის, უთანხმოების გარეშე, მიდის სასურველ შედეგამდე. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ორიდან ჭეშმარიტად წარმატებული და გამოცდილი ყველაზე მეტი ბენეფიტით ტოვებს მოლაპარაკების მაგიდას. მოლაპარაკების ხელოვნების ნიუანსების ცოდნა საჭიროა ნებისმიერი ადმიანისთვის, მისი პროფესიის და საქმიანობის სფეროს განურჩევლად. ანალიზი – სწორედ აქ იწყება პრობლემის მოგვარებისკენ მიმავალი […]

დაწვრილებით...

პარასკევი
დეკ272014

მონაცემები – წარმატების გარანტირებული ფორმულა თუ პოტენციალი

24

მონაცემების შეგროვება და სათანადო დახარისხება მნიშვნელოვანი ეტაპია სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში. დაგეგმილი სამუშაოების წარმატება მეტწილად დამოკიდებულია მონაცემთა ხარისხსა და აკურატულობაზე, რომელთაც ვიყენებთ გადაწყვეტილებების მიღებისას. მოუწესრიგებელმა და მოძველებულმა მონაცემებმა, ინფორმაციულმა გეპმა და ცუდად დახარისხებულმა მონაცემებმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს რელევანტურ, დროულ და ორმხრივ კომუნიკაციას, დააკნინოს კლიენტების ლოიალურობის ზრდისკენ მიმართული ძალისხმევა და დააზიანოს გაყიდვები. „ცუდი“ […]

დაწვრილებით...

პარასკევი
დეკ272014

რამდენად მნიშვნელოვანია ჩატარებული კამპანიის ანალიზი?

31

ყოველი კამპანიის დასრულების შემდეგ დგება მისი ანალიზის საკითხი, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს, როგორც ორგანიზაციული მხარის გამართულობას, რაც გარე აუდიტორიისთვის, როგორც წესი უხილავია (უფრო სწორედ ჯობია უხილავი დარჩეს, რადგან სამზარეულოს შიდა პროცესების გამოჩენა ძირითადად გარკვეული პრობლემების დროს ხდება), ასევე დასახული მიზნების მიღწევის ხარისხს. აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება, რომ ეს მიზნები წინასწარ მკაფიოდ ფორმულირებული და გარკვეულ […]

დაწვრილებით...

საუკეთესო სტატიები